Bezpieczeństwo zakupów zapewnia Nextranet.pl

Twój kiosk internetowy - najtańsze publikacje w formacie pdf, mp3, zinio. Książki audio, ebooki, e-prasa.Kupuj taniej. Skorzystaj z premiowanego członkostwa w Klubie Nexpresso.

NetMagazine.pl
Centrum Cyfrowych Publikacji

główne menu

Partner nexto

Regulamin członkostwa w Klubie Nexto Premium


 § 1 Postanowienia ogólne


1. Regulamin określa zasady działania specjalnej strefy rabatowej Klubu Nexto Premium udostępnianej w ramach serwisu internetowego umieszczonego w domenie www.nexto.pl oraz w innych serwisach internetowych działających w Sieci Sklepów Cyfrowych Nextranet (zwanych dalej „Serwisem”) przez e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 51, (00-838) Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000304553, NIP: 8951827513, Regon: 933049202 (zwany dalej „Usługodawcą”) użytkownikowi Serwisu (zwanemu dalej „Użytkownikiem”).

2. Określenia w niniejszym Regulaminie rozpoczynające się dużą literą mają znaczenie jak w Regulaminie Sklepu Internetowego www.nexto.pl z wyłączeniem określeń zdefiniowanych w niniejszym Regulaminie.

3. Subskrybent – Użytkownik będący członkiem  Klubu Nexto Premium.


 § 2 Postanowienia szczegółowe

1. Użytkownik, który  chce zostać członkiem Klubu Nexto Premium (Subskrybentem), zobowiązany jest do złożenia deklaracji udziału w Klubie Nexto Premium poprzez: zalogowanie się na konto Użytkownika Serwisu www.nexto.pl oraz dokonanie wyboru okresu członkowskiego w Klubie Nexto Premium, akceptacji Regulaminu w ramach procesu dokonywania zakupu w ww. Serwisie na stronie www.premium.nexto.pl i dokonanie opłaty wynikającej z wyboru okresu członkowskiego w Klubie Nexto Premium.

2. Subskrybentem nie może zostać Użytkownik, z którym Usługodawca uprzednio rozwiązał umowę wskutek naruszenia przez tego Użytkownika  przepisów prawa lub postanowień Regulaminu.

3. Opłata może zostać dokonana za pomocą standardowych mechanizmów płatności dostępnych w Serwisie, z wyłączeniem płatności Punktami Nexto.

4. Standardowa wysokość opłat wynikających z wyboru okresu członkowskiego w Klubie Nexto Premium prezentowana jest na stronie www.premium.nexto.pl. Usługodawca przewiduje wprowadzanie promocyjnych opłat wynikających z wyboru okresu członkowskiego w Klubie Nexto Premium i prezentuje je na stronie www.premium.nexto.pl obok opłat standardowych.

5. Członkostwo w Klubie Nexto Premium uprawnia Subskrybenta  do uzyskania zniżki w stosunku do obowiązujących w Serwisie Cen w wysokości:

 a) 40% przy zakupie e-booków i audiobooków oraz
 b) 15% przy zakupie e-prasy
 przez okres 6 lub 12 miesięcy, w zależności od rodzaju wybranego przez Subskrybenta okresu członkostwa

6. Uprawnienia wynikające z członkostwa w Klubie Nexto Premium łączą się z innymi promocjami oferowanymi w Serwisie.

7. Uprawnienia wynikające z członkostwa w Klubie Nexto Premium nie łączą się z kodami rabatowymi oferowanymi w Serwisie w szczególności z Okazją Dnia.

8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany portfolio tytułów dostępnego w ramach Serwisu.

9. W ramach Konta w zakładce Klub Nexto Premium Subskrybent otrzymuje dostęp do informacji o statusie jego   członkostwa w Klubie.


§ 3 Postanowienia końcowe


1. Usługodawca uprawniony jest do wprowadzania zmian Regulaminu.

2. Usługodawca jest zobowiązany do powiadomienia Subskrybentów o zmianie Regulaminu przed wejściem w życie tych zmian.

3. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 2, będzie miało formę wiadomości e-mail.

4. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w dniu podanym przez Usługodawcę.

5. Subskrybent może zrezygnować z członkostwa w Klubie Premium Nexto w związku z wprowadzeniem zmian w Regulaminie, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania powiadomienia, o którym mowa w ust. 2 powyżej.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie postanowienia Regulaminu Sklepu Internetowego www.nexto.pl.

7. Wszelkie pytania, opinie i wnioski dotyczące Usługi oraz oświadczenia składane Usługodawcy w postaci elektronicznej, Subskrybent powinien kierować na następujący adres poczty elektronicznej: pomoc@nexto.pl.

8. Regulamin wchodzi w życie dnia 23.05.2017 r.

Twój koszyk

Koszyk jest pusty.
Gwarancja satysfakcji

Nowości

 1. 1.Gazeta Krakowska - Małopolska Zachodnia
 2. 2.Gazeta Krakowska - Podhale
 3. 3.Gazeta Krakowska - Tarnów
 4. 4.Gazeta Krakowska - Nowy Sącz
 5. 5.Tygodnik Solidarność
 6. 6.Nowiny Suwalskie
 7. 7.Nowiny Podlaskie
 8. 8.Nowości Grudządz
 9. 9.Nowości Dziennik Toruński
 10. 10.Express Bydgoski

Najchętniej kupowane

 1. 1.Czarna Madonna
 2. 2.Przegląd Sportowy
 3. 3.Kolej podziemna. Czarna krew Ameryki
 4. 4.Tygodnik Do Rzeczy
 5. 5.W Sieci
 6. 6.Auto Świat
 7. 7.Newsweek Polska
 8. 8.Polityka
 9. 9.Tygodnik Powszechny
 10. 10.Sport